O nas

Poznaj nasze rozwiązania

Energia i ciepło z odpadów

EKOGAZ Recovery, to spółka córka Uniserv S.A., oferująca zakładom ciepłowniczym oraz zakładom przetwarzania odpadów technologię pozwalającą na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wyniku procesu zgazowania RDF.

RDF cenowo bezkonkurencyjne

Według różnych szacunków w Polsce rocznie przybywa ponad 2 mln ton odpadów, z czego znaczna część płonie w niekontrolowany sposób. Nie ulega wątpliwości, iż w najbliższej przyszłości wciąż rosnąć będzie nie tylko ilość odpadów, ale także koszty systemu gospodarki odpadami. Główną zaletą opracowanej przez EKOGAZ Recovery technologii, potwierdzanej w pilotażowej instalacji jest możliwość energetycznego, lokalnego, bezpiecznego i ekologicznego zagospodarowania paliwa alternatywnego – RDF o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg, którego zgodnie z polskim prawem nie wolno magazynować przez okres dłuższy niż rok.

Dla kogo?

Większość, bo aż 59 proc., wszystkich koncesjonowanych wytwórców ciepła w Polsce to instalacje o mocy do 50 MW. Technologia EKOGAZ Recovery jest przeznaczona właśnie dla instalacji, które wykorzystują małe i średniej wielkości jednostki energetyczne o mocy od 2 do 30 MW oraz zakładów z branży przetwarzającej odpady (popularnych MBP – ów), dla których jej wdrożenie jest szansą rozwiązania problemu nadpodaży frakcji energetycznych i ich energetycznego, i ekologicznego zagospodarowania.

Zalety technologii

Biorąc pod uwagę fakt, iż 72,5% paliw zużywanych w źródłach ciepła w Polsce stanowią paliwa węglowe, wdrożenie technologii umożliwiającej ekologiczne zagospodarowanie milionów ton frakcji palnej odpadów w sposób energetyczny jest przełomowe. Innowacyjna technologia zgazowania RDF w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym, to szansa na produkcję taniej energii i ciepła, bez udziału paliw kopalnych. Technologia jest zaprojektowana dla wykorzystywania dużej zmienności jakościowej dostarczanego paliwa. Wdrożenie jej, przy obecnej podaży paliwa alternatywnego, daje możliwość rocznego wytworzenia od 28,8 do 38,4 PJ energii, co stanowi 15- 20 proc. rocznego zapotrzebowania gospodarstw domowych na ciepło systemowe. Rozwiązanie pozwoli zapewnić dostawy ciepłej wody w mniejszych instalacjach w okresie letnim (w tzw. „podstawie”), bez konieczności uruchamiania większych jednostek pracujących w oparciu o paliwo węglowe; lub dostarczyć ciepło dla zakładu na własne potrzeby (np. suszenia materiałów wsadowych). Wdrożenie tego typu instalacji znacząco obniża emisję pyłu, CO2, SO2 oraz NOx w stosunku do tradycyjnych instalacji opartych o paliwo węglowe.

W ten sposób technologia EKOGAZ Recovery wpisuje się w kierunki strategiczne rozwoju Unii Europejskiej i Polski, a w szczególności w Strategię Gospodarki o Obiegu Zamkniętym będąc szansą na spełnienie wytycznych dla mniejszych jednostek energetycznych oraz zakładów oczyszczania miast.

Wchodzimy w skład Grupy Kapitałowej Uniserv S.A.

%

EKOGAZ Recovery Sp. z o.o.

%

Uniserv-Jarosław Sp. z o.o.

%

Projchłod Sp. z o.o.

%

Dynamiks Sp. z o.o.

%

Uniserv Budownictwo SA