Tania Energia i Ciepło

ze zgazowania RDF

Dla zakładów ciepłowniczych

 

Technologia EKOGAZ Recovery jest przeznaczona dla instalacji, które wykorzystują małe i średniej wielkości jednostki energetyczne o mocy od 2 do 30 MW.

Innowacyjna technologia zgazowania RDF w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym, to szansa na produkcję taniej energii i ciepła, bez udziału paliw kopalnych.

Wdrożenie jej, przy obecnej podaży paliwa alternatywnego, daje możliwość rocznego wytworzenia od 28,8 do 38,4 PJ energii, co stanowi 15- 20 proc. rocznego zapotrzebowania gospodarstw domowych na ciepło systemowe.

Rozwiązanie pozwoli zapewnić dostawy ciepłej wody w mniejszych instalacjach w okresie letnim (w tzw. „podstawie”), bez konieczności uruchamiania większych jednostek pracujących w oparciu o paliwo węglowe. Wdrożenie tego typu instalacji znacząco obniża emisję pyłu, CO2, SO2 oraz NOx w stosunku do tradycyjnych instalacji opartych o paliwo węglowe.

Technologia EKOGAZ Recovery wpisuje się w kierunki strategiczne rozwoju Unii Europejskiej i Polski, a w szczególności w Strategię Gospodarki o Obiegu Zamkniętym będąc szansą na spełnienie wytycznych dla mniejszych jednostek energetycznych.