Zalety technologii

Poznaj usługi, które świadczymy

Zalety technologii

Biorąc pod uwagę fakt, iż 72,5% paliw zużywanych w źródłach ciepła w Polsce stanowią paliwa węglowe, wdrożenie technologii umożliwiającej ekologiczne zagospodarowanie milionów ton frakcji palnej odpadów w sposób energetyczny jest przełomowe.

Innowacyjna technologia zgazowania RDF w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym, to szansa na produkcję taniej energii i ciepła, bez udziału paliw kopalnych. Technologia jest zaprojektowana dla wykorzystywania dużej zmienności jakościowej dostarczanego paliwa.

Wdrożenie jej, przy obecnej podaży paliwa alternatywnego, daje możliwość rocznego wytworzenia od 28,8 do 38,4 PJ energii, co stanowi 15- 20 proc. rocznego zapotrzebowania gospodarstw domowych na ciepło systemowe.

Rozwiązanie pozwoli zapewnić dostawy ciepłej wody w mniejszych instalacjach w okresie letnim (w tzw. „podstawie”), bez konieczności uruchamiania większych jednostek pracujących w oparciu o paliwo węglowe; lub dostarczyć ciepło dla zakładu na własne potrzeby (np. suszenia materiałów wsadowych).

Wdrożenie tego typu instalacji znacząco obniża emisję pyłu, CO2, SO2 oraz NOx w stosunku do tradycyjnych instalacji opartych o paliwo węglowe.

W ten sposób technologia EKOGAZ Recovery wpisuje się w kierunki strategiczne rozwoju Unii Europejskiej i Polski, a w szczególności w Strategię Gospodarki o Obiegu Zamkniętym będąc szansą na spełnienie wytycznych dla mniejszych jednostek energetycznych oraz zakładów oczyszczania miast.